Biuro rachunkowe SALDO

Księgowość on-lineKorzystając z rozwiązań przygotowanych przez firmę Stream Soft proponujemy Państwu prowadzenie księgowości online. Udostępniamy nowoczesne narzędzie w postaci programu Firminio. Program umożliwiają m. in. fakturowanie online (również ze smartfona lub tabletu). Gotowe dokumenty wysyłamy do kontrahentów wprost z aplikacji. Program umożliwia prowadzenie magazynu, wystawianie cykliczne faktur, kontrolę płatności należności i zobowiązań. Baza danych zapisywana jest w bezpiecznej chmurze. Biuro rachunkowe importuje wprowadzane dokumenty bezpośrednio do programu księgowego, natomiast wszelkie dokumenty można dostarczyć do biura w dowolnej formie (email, kurier, poczta tradycyjna, czy wstępując do biura). Istnieje też możliwość wybrania dodatkowej opcji z dojazdem pracownika biura do Państwa firmy i osobisty odbiór dokumentów. Firminio daje pełną kontrolę nad kondycją finansową firmy. Moduł analizy umożliwia tworzenie prostych analiz sprzedaży, rankingów odbiorców i produktów, rejestry VAT czy zestawienia niezapłaconych dokumentów. To wszystko w jednym miejscu w postaci przejrzystych tabel i wykresów. Firmino.pl to także podręczny kalendarz umożliwiający zarządzanie cennym czasem i planowanie codziennych zadań. Dodatkowo integracja z Google Calendar porządkuje wszystkie zadania w jednym miejscu łącząc w sobie kilka kalendarzy.


To innowacyjna aplikacja online, która odczytuje zeskanowane dokumenty papierowe lub wygenerowane elektronicznie faktury w PDF i pobiera z nich następujące informacje, tj. numer faktury, dane kontrahenta, datę wystawienia, sprzedaży czy zapłaty oraz rejestr VAT. Pozwala to na wyeksportowanie faktur do pliku i jego import w programie księgowym, jakiego używamy w biurze rachunkowym. A panel Klienta pozwala korzystać z archiwum w każdej chwili i z różnych urządzeń, Klienci mają dostęp do skanów swoich dokumentów.
SaldeoSMART korzysta z mechanizmów OCR (Optical Character Recognition), które służą do rozpoznawania znaków w plikach graficznych. Dzięki temu jest w stanie znaleźć i odczytać dane zawarte w skanie faktury, bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów sprawia, iż proces przetwarzania dokumentu jest szybki i skuteczny. Przy kolejnych dokumentach od tego samego kontrahenta, program zapamiętuje i podpowiada najczęściej wybierane opisy zdarzeń gospodarczych oraz schematy importu dokumentów.

Gromadzone w SaldeoSMART dane są przechowywane w chmurze i w pełni zabezpieczone, a w szczególności:

  • dane w aplikacji są szyfrowane przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i dzięki temu nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby,
  • wyłącznie użytkownik ma dostęp do swoich danych – za pomocą indywidualnego loginu i hasła do konta,
  • aplikacja jest zabezpieczona przed ewentualną utratą danych użytkownika – zabezpieczenie polega na codziennym wykonywaniu kopii zapasowych danych