Biuro rachunkowe SALDO

Delegowanie pracowników

Podczas kilkuletniej współpracy z firmami delegującymi pracowników za granicę nabyliśmy doświadczenie potrzebne do obsługi kadrowo–płacowej.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • naliczanie wynagrodzeń pracowników delegowanych na podstawie obowiązujących ustaw;
  • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów o pracownikach delegowanych;
  • naliczanie polskiego podatku od wynagrodzeń na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami;
  • współpraca z innymi firmami w zakresie naliczania zagranicznego podatku dochodowego od płac oraz rejestracji firmy w zagranicznych urzędach;
  • sporządzanie druków A1 wraz z załącznikami;
  • przygotowywanie wniosków do NFZ o wydanie karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego);
  • prowadzenie akt osobowych;
  • przygotowanie regulaminu wynagradzania, pracy, zarządzenia w sprawie odzieży roboczej;
  • przygotowywanie zestawień wynagrodzeń dla zagranicznych organów kontrolujących.