Ulga IP BOX dla programistów

Ulga IP BOX dla programistów

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie nowych technologii decyduje się na skorzystanie z ulg oferowanych dla działalności badawczo- rozwojowych.

Niezaprzeczalnie możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% zamiast standardowych 18/19/32%, zachęca do sprawdzenia czy posiadana działalność może być uznana za innowacyjną w kontekście tej ustawy.

Jeśli jesteś programistą/ką i rozważasz prowadzenie działalności badawczo- rozwojowej, w pierwszej kolejności zweryfikuj czy w ramach swojej działalności możesz:

  1. systematycznie wytwarzać, rozwijać i ulepszać program komputerowy w sposób twórczy- stosując oryginalne rozwiązania twojego autorstwa, wykorzystując przy tym zasoby wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, ulepszonych lub innowacyjnych produktów, procesów czy usług.
  2. czy możesz otrzymywać wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do tego programu (jego sprzedaży) lub za udzielenie licencji na korzystanie z niego.
  3. czy będziesz ponosił/a bezpośrednie koszty związane z wytworzeniem takiego programu.

Jeśli tak, warto zwrócić się do instytucji Krajowej Informacji Skarbowej w celu otrzymania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W takim wniosku należy szczegółowo opisać świadczone usługi oraz wytwarzany program komputerowy. Tylko wydana przez instytucję interpretacja jest w stanie potwierdzić 100%, że nasze prawo własności może być uznane jako kwalifikowane IP (ang. qualified intellectual property). Przy tworzeniu takiego wniosku warto zwrócić się o pomoc prawną.

Jednym z najważniejszych punktów do spełnienia warunków uzyskania powyższej ulgi jest prowadzenie odrębnej ewidencji przychodów i kosztów, dla każdego projektu B+R. Nie jest ona tożsama ze standardową ewidencją księgową KPiR, ponieważ nie wszystkie koszty działalności gospodarczej będą uznane automatycznie za koszty wytworzenia prawa kwalifikowanego. Musi być prowadzona od początku projektu, niezależnie czy posiadamy już pozytywną interpretację indywidualną czy nie.
Dla naszych klientów zajmujących się działalnością badawczo- rozwojową świadczymy usługę prowadzenia powyższej ewidencji.

O ile ustalenie przychodów kwalifikowanych, które powinny być zawarte w takiej ewidencji jest zadaniem prostym, to niestety decyzja, które koszty powinny zostać uwzględnione potrafi być problematyczna. Należy rozróżniać w tym wypadku, koszty bezpośrednie i pośrednie.

Przykłady bezpośrednich kosztów kwalifikowanych:

  • koszt licencji na oprogramowanie będące edytorem kodu źródłowego;
  • koszty nabycia sprzętu komputerowego lub elektronicznego służącego bezpośrednio wytwarzaniu lub testowaniu oprogramowania

Przykłady kosztów pośrednich:

  • opłaty za internet i inne usługi telekomunikacyjne
  • eksploatacja samochodu
  • udział w specjalistycznych, branżowych szkoleniach, konferencjach lub warsztatach

Koszty bezpośrednie będące warunkiem koniecznym do wytworzenia prawa kwalifikowanego bez wahania możemy odliczyć od przychodu kwalifikowanego. Nie jest wykluczone, by umieszczać w ewidencji także koszty pośrednie. Natomiast wydatki te muszą mieć uzasadniony wpływ na wytworzenie IP, oraz mogą być ujęte jedynie w stosunku proporcjonalnym do całej działalności.

Przygotowana w ten sposób ewidencja pozwala nam określić dochód kwalifikowany oraz wskaźnik Nexus w ujęciu miesięcznym i rocznym. Na jej podstawie następnie po zakończonym roku składamy zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L, w którym wyliczony zostaje zwrot różnicy między dwoma stawkami podatku 18/19% i 5%.