Split payment – VAT

Kolejną ze zmian podatkowych jest wprowadzenie od 1-go lipca 2018r., mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Split payment zakłada rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT w transakcjach między firmami – kupujący będzie przelewał na konto sprzedającego jedynie kwotę netto, natomiast sam podatek VAT ma trafiać na specjalne konto bankowe przyporządkowane danemu podatnikowi. W związku z tą zmianą bardzo istotną sprawą staje się sprawa zgłoszenia do urzędu skarbowego firmowego rachunku bankowego. Każdy Przedsiębiorca musi upewnić się, czy konto drukowane na fakturach sprzedaży jest zgłoszone w urzędzie skarbowym.

Początkowo stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie będą mogli liczyć na szybszy zwrot podatku VAT.