77 460 70 69

Celem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne oraz usługi podmiotów prywatnych.

O wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora możesz starać się w przypadku gdy:

  • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontyuuje nauk,
  • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • lub ukończyłaś/eś 65 lat

Nasze biuro proponuje zniżki przy przygotowywaniu deklaracji podatkowych:
-15% dla rodzin z 2 dzieci oraz dla seniorów;
-25% dla rodzin z 3 i więcej dzieci, lub dzieckiem niepełnosprawnym.

 Więcej informacji uzyskasz pod adresem: ssd.opolskie.pl