77 460 70 69

Odsetki od zaległości podatkowych na nowych zasadach

W 2016 r. ustawodawca zdecydował o obniżeniu stawek odsetek od zaległości podatkowych w przypadku dobrowolnego dokonania korekty i zapłaty zaległości przez podatnika. Podatnicy dokonujący takiej korekty zapłacą odsetki w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Natomiast podatnicy, którzy dokonają korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, zapłacą odsetki podwyższone według stawki wynoszącej 150% stawki odsetek za zwłokę.

Czytaj więcej...

Honorujemy Opolską Kartę Rodziny i Seniora

Celem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne oraz usługi podmiotów prywatnych.

Czytaj więcej...

Koniec wysokich zasiłków macierzyńskich dla Przedsiębiorczyń

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje przedsiębiorcom, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawał zasiłek macierzyński już po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia. Przepisy zezwalały na to, aby opłacić co najmniej jedną składkę chorobową od najwyższej podstawy i otrzymywać wysoki zasiłek macierzyński.

Czytaj więcej...

Zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych - VZM

Od 1-go stycznia 2014 roku zmieniono  zasady zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy bądź remontu mieszkań, na skutek ww. zmian znacznie ograniczono zwracane dotychczas kwoty.

Czytaj więcej...

Wniosek o zwrot VAT do 30 września

Podatnik VAT, który ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim UE, powinien złożyć w tej sprawie wniosek najpóźniej do 30 września. Jest to ostateczny termin wyznaczony do ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego w 2014 r. w innym kraju UE.

Czytaj więcej...