77 460 70 69

Decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej Rolnicy nie muszę rezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzący działalność Rolnicy mogą podlegać pod KRUS jeśli:
• podlegali temu ubezpieczeniu nieprzerwanie od co najmniej 3 lat i nadal prowadzą działalność rolniczą

 

Decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej Rolnicy nie muszę rezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzący działalność Rolnicy mogą podlegać pod KRUS jeśli:
• podlegali temu ubezpieczeniu nieprzerwanie od co najmniej 3 lat i nadal prowadzą działalność rolniczą
• złożą w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności zawiadomienie w Kasie KRUS o kontynuacji tego ubezpieczenia
• nie są zatrudnieni na umowę o pracę
• nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty
• kwota należnego podatku dochodowego za rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności nie przekracza określonej kwoty granicznej
I tak kwota graniczna podatku za 2015 rok wynosi 3204,00.
Składka społeczna Rolnika wzrasta w przypadku założenia działalności o 264,00 złote kwartalnie i w sumie wynosi mimalnie 654,00 złote kwartalnie (218,00 zł miesięcznie). Składka ta uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego i maksymalnie może wynosić 1923,00 zł kwartalnie (641,00 zł miesięcznie) dla Rolnika prowadzącego działalność gospodarcza oraz gospodarstwo rolne powyżej 300ha