77 460 70 69

W 2016 r. ustawodawca zdecydował o obniżeniu stawek odsetek od zaległości podatkowych w przypadku dobrowolnego dokonania korekty i zapłaty zaległości przez podatnika. Podatnicy dokonujący takiej korekty zapłacą odsetki w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Natomiast podatnicy, którzy dokonają korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, zapłacą odsetki podwyższone według stawki wynoszącej 150% stawki odsetek za zwłokę.

W 2016 r. będą obowiązywały trzy kategorie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  • stawka obniżona w wysokości 50% stawki podstawowej (obecnie obowiązuje stawka obniżona w wysokości 75% stawki podstawowej),
  • stawka podwyższona w wysokości 150% stawki podstawowej (obecnie przepisy nie przewidują takiej stawki).

Aby skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę, podatnik będzie musiał spełnić łącznie dwa warunki:

  1. złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  2. zapłacić zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej, ma być stosowana wobec podatników VAT i akcyzy, którzy:

  1. nie składają deklaracji i nie płacą podatku – co zostanie ujawnione przez organy podatkowe,
  2. zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżają kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku), co zostanie ujawnione przez organy podatkowe,
  3. złożą korektę deklaracji dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (lub po zakończeniu kontroli) albo w związku z podjęciem przez organ czynności sprawdzających.

Stawka podstawowa odsetek za zwłokę będzie obowiązywała w tych przypadkach, w których nie będzie miała zastosowania stawka obniżona lub podwyższona.

Źródło: Infor.pl