77 460 70 69

Split payment – VAT

Kolejną ze zmian podatkowych jest wprowadzenie od 1-go lipca 2018r., mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Split payment zakłada rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT w transakcjach między firmami – kupujący będzie przelewał na konto sprzedającego jedynie kwotę netto, natomiast sam podatek VAT ma trafiać na specjalne konto bankowe przyporządkowane danemu podatnikowi. W związku z tą zmianą bardzo istotną sprawą staje się sprawa zgłoszenia do urzędu skarbowego firmowego rachunku bankowego. Każdy Przedsiębiorca musi upewnić się, czy konto drukowane na fakturach sprzedaży jest zgłoszone w urzędzie skarbowym.

 

 

Czytaj więcej...

Torby foliowe

Od 1-go stycznia obowiązuje opłata recyklingowa od każdej wprowadzonej do obrotu lekkiej torby foliowej o grubości miedzy 15 a 50 mikrometrów. Nieważne, czy weźmiemy za nią pieniądze, czy nie, musimy oddać 20 groszy. Dodatkowo sprzedając torbę foliową należy doliczyć 23% podatku VAT. Opłata będzie pobierana na podstawie deklaracji składanej do urzędu marszałkowskiego, do 15-go marca kolejnego roku, i w tym terminie będzie podlegała wpłacie. Każdy Przedsiębiorca musi zastanowić się nad sposobem ewidencji ilości toreb. Czy na bieżąco będzie spisywać zakupy toreb foliowych i automatycznie traktować je jako wprowadzone do obrotu? W firmach w których prowadzone są programy magazynowe, będzie ułatwione zadanie, bo możemy sprawdzić historię zakupionych i sprzedanych toreb foliowych. 

Czytaj więcej...

Wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego

Od 1-go stycznia 2017 roku nastąpiła ważna zmiana, dotycząca limitu zapłat gotówką. Pamiętajcie o tym, że kupując na przykład samochód za 16000,00 złotych musicie zapłacić za niego w całości przelewem. Jeżeli zapłacicie gotówką nie będzie stanowił kosztu podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Musicie zwłaszcza zwracać uwagę, przy płatnościach w walutach obcych, czy po przeliczeniu na złotówki zmieścimy się w wymaganym limicie.

Z początkiem 2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z 15 000 euro do 15 000 zł. Oznacza to, że znacznie częściej niż obecnie przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie w KRUS, a prowadzenie działalności gospodarczej

Decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej Rolnicy nie muszę rezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzący działalność Rolnicy mogą podlegać pod KRUS jeśli:
• podlegali temu ubezpieczeniu nieprzerwanie od co najmniej 3 lat i nadal prowadzą działalność rolniczą

Czytaj więcej...

Odsetki od zaległości podatkowych na nowych zasadach

W 2016 r. ustawodawca zdecydował o obniżeniu stawek odsetek od zaległości podatkowych w przypadku dobrowolnego dokonania korekty i zapłaty zaległości przez podatnika. Podatnicy dokonujący takiej korekty zapłacą odsetki w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Natomiast podatnicy, którzy dokonają korekty i zapłaty zaległego podatku dopiero po interwencji organu podatkowego, zapłacą odsetki podwyższone według stawki wynoszącej 150% stawki odsetek za zwłokę.

Czytaj więcej...