NAJEM- Nowy rok, Nowy Ład, Nowe zmiany… cz. II.

NAJEM- Nowy rok, Nowy Ład, Nowe zmiany… cz. II.

Szanowni Klienci,
poprzednio pisaliśmy o nowelizacjach w ramach najmu prywatnego. Teraz przedstawiamy zmiany wprowadzone w odniesieniu do przychodów
z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2023 roku.

Po 1: Jak w przypadku najmu prywatnego, wydłużony zostanie termin składania zeznania rocznego PIT-28 do 30 KWIETNIA roku kalendarzowego następującego po roku, za który składamy zeznanie (deklaracje za 2022 rok składamy do 2 maja 2023 r.).

Po 2: Podatnicy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze w zakresie najmu mieszkań nadal będą mieli prawo wyboru co do formy opodatkowania- RYCZAŁT, SKALA PODATKOWA (stawki: 12% lub 32% – drugi próg podatkowy) LUB PODATEK LINIOWY (19%). Rozliczający NAJEM ryczałtem i podatkiem liniowym mogą również dokonać zmiany formy opodatkowania za 2022 rok na zasady ogólne – poprzez złożenie formularza PIT-36 zamiast PIT-28, lub PIT-36 zamiast PIT-36L. Ryczałtowcy mogli również dokonać zmiany do 22.08.2022 składając oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 (w takim przypadku są zobowiązani złożyć dwa zeznania podatkowe za rok 2022, tj. PIT-28 za pierwszą połowę roku oraz PIT-36 za drugą połowę roku).

Po 3: BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZTY. Od roku 2023 przedsiębiorcy nie będą mogli uwzględnić w kosztach amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, chyba, że przy prowadzeniu biznesu będzie wykorzystywany wyodrębniony lokal o charakterze użytkowym. Nadal będzie można amortyzować dla celów podatkowych budynki i lokale użytkowe.