NAJEM – Nowy rok, Nowy Ład, Nowe zmiany… cz. I

NAJEM – Nowy rok, Nowy Ład, Nowe zmiany… cz. I

Szanowni Klienci,
przypominamy, że nowelizacje wprowadzone w ramach tzw. „Polskiego Ładu” wprowadziły szereg zmian w opodatkowaniu przychodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Poniżej przedstawiamy istotne zmiany dotyczące tzw. NAJMU PRYWATNEGO.

Po 1: od 2023 przychody z najmu prywatnego będą obligatoryjnie opodatkowane RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH.
Tym samym do limitu 100 tyś zł przychodów obowiązywać będzie stawka 8,5%, powyżej limitu 12,5% od nadwyżki. Co ważne, limit 100 000 zł to łączna kwota przychodów dla obojga małżonków osiągających przychody z najmu prywatnego, bez względu na ich ustrój majątkowy.

Po 2: wydłużony został termin składania zeznań podatkowych PIT-28 z końca lutego do 30 KWIETNIA roku kalendarzowego następującego po roku, za który składamy zeznanie. Dotyczy to również deklaracji składanych za 2022 rok.

Po 3: podatnicy rozliczający przychody z najmu za 2022 rok. Ryczałtem mają możliwość zmiany formy opodatkowania na tzw. ZASADY OGÓLNE (stawka 12% do 120 tyś dochodu, 32 % od nadwyżki), do czasu złożenia zeznania rocznego. W przypadku chęci zmiany należy na koniec roku zamiast PIT-28 złożyć właściwie wyliczoną deklaracje PIT-36. Zmiana może być korzystna dla podatników, którzy w 2022 ponieśli znaczne nakłady inwestycyjne lub eksploatacyjne na wynajmowane prywatnie lokale- podatek wyliczą od przychodów pomniejszonych o koszty (od dochodu).

Po 4: powstałą przed 2023 rokiem stratę z najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ogólnych, będzie można odliczyć od przychodu uzyskanego z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem (począwszy od roku 2023) na formularzu PIT-28.